Alternative title: Garry Kasparov does paid promo

Svidler, Nepo also pretty good at it.

https://www.youtube.com/watch?v=Ne7z...el=Hearthstone