PDA

View Full Version : Game 6: Axiom v Howard DugganGarvinator
28-01-2007, 11:38 PM
Game 6: Axiom v Howard Duggan

Axiom
28-01-2007, 11:42 PM
1.e4

Basil
28-01-2007, 11:44 PM
1.e4 d5

Axiom
29-01-2007, 12:18 AM
1.e4 d5 2.f3 :uhoh: :)

Basil
29-01-2007, 12:21 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4

Axiom
29-01-2007, 12:23 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4

Basil
29-01-2007, 12:24 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6

Axiom
29-01-2007, 12:40 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3

Basil
29-01-2007, 12:46 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4

Axiom
29-01-2007, 12:54 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2

Basil
29-01-2007, 12:58 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5

Axiom
29-01-2007, 01:04 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0

Basil
29-01-2007, 01:09 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3

Axiom
29-01-2007, 01:18 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3

Basil
29-01-2007, 01:29 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+

Axiom
29-01-2007, 01:38 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1

Basil
29-01-2007, 01:48 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4

Axiom
29-01-2007, 01:49 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3

Basil
29-01-2007, 02:07 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3

Axiom
29-01-2007, 03:18 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3

Basil
29-01-2007, 04:02 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6

Axiom
29-01-2007, 01:31 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2

Basil
29-01-2007, 05:36 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7

Axiom
29-01-2007, 10:01 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4

Basil
29-01-2007, 11:37 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6

Axiom
30-01-2007, 12:06 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4

Basil
30-01-2007, 12:15 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6

Axiom
30-01-2007, 12:22 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5

Basil
30-01-2007, 12:31 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8

Axiom
30-01-2007, 12:49 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3

Basil
30-01-2007, 12:57 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6

Axiom
30-01-2007, 01:02 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5

Basil
30-01-2007, 01:08 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7

Axiom
30-01-2007, 01:20 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4

Basil
30-01-2007, 01:24 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4

Axiom
30-01-2007, 01:51 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2

Basil
31-01-2007, 12:10 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6

Axiom
31-01-2007, 12:15 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2

Basil
31-01-2007, 12:43 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4

Axiom
31-01-2007, 12:52 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2

Basil
31-01-2007, 01:59 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4

Axiom
31-01-2007, 02:24 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4

Basil
31-01-2007, 02:45 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5

Axiom
31-01-2007, 02:52 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5

Basil
31-01-2007, 03:09 AM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7

Axiom
31-01-2007, 12:25 PM
]1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7

Basil
31-01-2007, 01:27 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7

Axiom
31-01-2007, 01:39 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4

Basil
31-01-2007, 01:57 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5

Axiom
31-01-2007, 02:04 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6

Basil
31-01-2007, 02:36 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6

Axiom
31-01-2007, 02:43 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+

Basil
31-01-2007, 03:22 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7

Axiom
31-01-2007, 03:28 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7

Basil
31-01-2007, 03:36 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7

Axiom
31-01-2007, 03:50 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3

Basil
31-01-2007, 04:31 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3 Nh6

Axiom
31-01-2007, 04:59 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3 Nh6 29.Qf3+

Basil
31-01-2007, 05:20 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3 Nh6 29.Qf3+ Kg8

Axiom
31-01-2007, 05:24 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3 Nh6 29.Qf3+ Kg8 30.Qxb7

Basil
31-01-2007, 05:37 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3 Nh6 29.Qf3+ Kg8 30.Qxb7 Kh7

Axiom
31-01-2007, 05:41 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3 Nh6 29.Qf3+ Kg8 30.Qxb7 Kh7 31.Qe4+

Basil
31-01-2007, 11:57 PM
1.e4 d5 2.f3 dxe4 3.fxe4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e5 6.0-0 Bxf3 7.Bxf3 Bc5+ 8.Kh1 Nd4 9.c3 Nxf3 10.Qxf3 Qf6 11.Qe2 Qe7 12.b4 Bb6 13.a4 c6 14.a5 Bd8 15.Ba3 Nf6 16.b5 Qd7 17.d4 Qg4 18.Qf2 Qg6 19.Nd2 Ng4 20.Qe2 exd4 21.cxd4 h5 22.e5 Be7 23.Bxe7 Kxe7 24.Ne4 cxb5 25.Nd6 a6 26.Rxf7+ Qxf7 27.Nxf7 Kxf7 28.h3 Nh6 29.Qf3+ Kg8 30.Qxb7 Kh7 31.Qe4+ 1-0

GG. Well played.

Axiom
01-02-2007, 12:23 AM
Thankyou Howard.............ive come across this black opening idea before,and it just seems to lead to a comfortable position for white...maybe your Nd4 was a bit premature?,but once you had embarked on that Bxf3 line,moves became fairly forced .............Boris is trying the direct method of 2...d5 and 3...f5! but im yet to see the possum simply refuted clearly from the opening................if you hadnt noticed- im SERIOUS about this opening! :)

Basil
01-02-2007, 12:33 AM
if you hadnt noticed- im SERIOUS about this opening! :)

I know you are - and that's good. I do believe part reason for your success with it is broadly psychological - much the same as the early difficulty you claimed with the Tromp. Specifically, with me I think its rating difference in the middle game.

I am convinced that once sufficient theory has developed, it will be shown as a poor opening :)

Axiom
01-02-2007, 01:07 AM
I know you are - and that's good. I do believe part reason for your success with it is broadly psychological - much the same as the early difficulty you claimed with the Tromp. Specifically, with me I think its rating difference in the middle game.

I am convinced that once sufficient theory has developed, it will be shown as a poor opening :)
i agree with the psychological aspect of the opening,an element not to be underestimated ...and i agree re me and tromp and your middle game observation............but i really would love to see a clear refutation of the possum, against any of the black openings!

Basil
01-02-2007, 01:15 AM
I don't think there will be a refutation. It's not such a bad opening. It just hands tempo/ initiative to black. Whether black can get his around that 'advantage' is an ENTIRELY different matter :)

But my belief that it is a poor opening is backed up by the comp ?? and now a GM?

Axiom
01-02-2007, 01:39 AM
I don't think there will be a refutation. It's not such a bad opening. It just hands tempo/ initiative to black. Whether black can get his around that 'advantage' is an ENTIRELY different matter :)

But my belief that it is a poor opening is backed up by the comp ?? and now a GM?
my position is that any objective 'weakness' in the opening can be offset by its psychological aspect and with a greater familiarity with its 'shockingly' rare lines i could argue that percentage wise my results have improved........i would like to see an IM playing the possum and see how he fares against 'unprepared' titled players....be highly educational.

Basil
01-02-2007, 01:41 AM
Yuppers. I like that you are prepared to back and enjoy your opening and chess experience. That is, after all, the main idea!

Axiom
01-02-2007, 01:49 AM
Yuppers. I like that you are prepared to back and enjoy your opening and chess experience. That is, after all, the main idea! ......... i like the creative side to chess, .......V.Pons(GM) said to me that i have an "original style".....and i choose to see that as a compliment,rather than anything else! :)

Basil
01-02-2007, 01:56 AM
If you wish, I'd be happy to set up a match with The Possum v HIARCS 10. I'll move the pieces for the robot and limit it to a strength of your choosing.

Axiom
01-02-2007, 02:09 AM
ok! great Howard!...............could be enlightening to see how the comp breaks it down...and see if i can survive the opening,not going too far into the negative!