PDA

View Full Version : Chess Chat Freestyle Tournament #3  1. Chesschat freestyle tournament number 3
  2. Game 1: ggrayggray v Kevin Bonham [1-0]
  3. Game 2: Kevin Bonham v ggrayggray [1/2-1/2]
  4. Game 3: ggrayggray v Kevin Bonham [1/2-1/2]
  5. Game 4: Kevin Bonham v ggrayggray [1/2-1/2]